Trelleborg Christening Dress Oli Prik Copenhagen
On sale

Trelleborg Christening Dress

$94.00 NZD $141.00 NZD
Granada Christening Gown Oli Prik Copenhagen
On sale

Granada Christening Gown

$148.00 NZD $194.00 NZD
Berlin Christening Gown Oli Prik Copenhagen
On sale

Berlin Christening Gown

$141.00 NZD $211.00 NZD
Gothenburg Christening Dress Oli Prik Copenhagen
On sale

Gothenburg Christening Dress

$94.00 NZD $141.00 NZD
Seville Christening Gown Oli Prik Copenhagen
On sale

Seville Christening Gown w. Bonnet

$101.00 NZD $194.00 NZD
Stockholm Christening Gown Oli Prik Copenhagen
On sale

Stockholm Christening Gown

$197.00 NZD $220.00 NZD
Esbjerg Christening Dress Oli Prik Copenhagen
On sale

Esbjerg Christening Dress

$101.00 NZD $148.00 NZD